povidky

prý když už píšu povídky, tak je mám zveřejňovat, tak tady budou xD, za chyby neručím xD

Škola

Občanka xD

Nabozenstvi

je víra, ve které člověk má naději v nadpřirození svět.. Což vlastně znamená, že věří v jiný svět. Bohové, andělé a jiné bájné nebo mýtické bytosti.

Vědecky se studiem náboženství zabývá religionistika

 

Krestanstvi

Křesťanství vzniklo ve druhé polovině I.století n. l. v Malé Asii. Rychle se šířilo. Počátkem II. Století se dostalo až na území Řecka, Egypta a jiných východních provincií římské říše.

Křesťané vyznávají jen jednoho boha a tím je Pán Bůh. Křesťané tvrdí, že všechny ostatní víry uznávající různé bohy je jen smyšlená, protože bůh může být jen jeden.

 

Judaismus

Biblický Judaismus

První hodnověrné zprávy o starověkých židovských kmenech se vztahují k roku 1500 př.n.l. Tyto kmeny žily tehdy v Arabské poušti. Zabývali se kočovným chovem dobytka.

Za todového zřízení se náboženství starověkých židů skládalo z rozličných prvků vyznání známých v prvobytně pospolné společnosti a z prvků příslušných kultů(fetišismu, totemismu, uctívání přírodních sil. Magie aj.). Židovské kmeny („pokolení“) měly svá pojmenování podle zvířat, jež byla pokládána za předky lidí.

 

Islam

Islám je jedním z nejrozšířenějších náboženství. Vznikl v Arábii začátkem VII. Století. V té době rychle postupoval rozklad prvobytně pospolného zřízení kočovných i usedlých arabských kmenů. Vznik otroctví a sjednocení mnoha prostých kočovných chovatelů dobytka vyvolaly sociální rozpory, které vedly k výbuchům třídního boje.

 

Hinduismus

 

Hinduismus je jedním z náboženských směrů, jež mají na světě největší počet vyznavačů. Jeho kolébkou je Indie, kde je i dnes více než 300 milionů jeho stoupenců. Hinduismus vyznává také část obyvatelstva na Cejloně, v Nepálu a jiných zemích jihovýchodní Asie a rovněž východní a jižní Afriky.

 

Buddhismus

Buddhismus, který vnikl v Indii v VI. Století př.n.l., je spolu s křesťanstvím a islámem jedním z nejrozšířenějších náboženství. Učí, že základem všeho je věčný, nepoznatelný duchovní princip, sídlící v absolutním klidu – nirváně. Všechen viditelný hmotný svět je jen iluzí, projeven tohoto božského ducha. Život je podle buddhistického vyznání jen zlem a strádáním, a proto hlásá mnižství, pasivitu, odmítání radostí, jež přináší život, potlačení všech tužeb pro dosažení „spasení“, pro pohružení v nirvánu.

Žádné komentáře
 
Ano, vzhled se mi líbí, nemám na výběr.. xD